Usługi budowlane

Oferta usług budowlanych:

 

Zakład świadczy swym klientom usługi konserwatorskie rozumiane jako:

 

- pomoc w bieżącym zarządzaniu stanem technicznym firmy,

- utrzymywanie obiektu w czystości,

- usuwanie usterek,

- bieżące prace naprawcze z zakresu prac:

- ogólnobudowlanych,

- elektrycznych,

- hydraulicznych,

- ślusarskich,

- wentylacyjnych, itp.,

- wykonywanie i nadzorowanie prac remontowych,

- przeprowadzanie niezbędnych przeglądów budynku i pomieszczeń oraz ich instalacji,

- pomoc w pracach administracyjnych.


Drukuj