O firmie

Zakład powstał w 2002 roku i świadczy swym klientom usługi konserwatorskie i ogólnobudowlane. Naszą podstawową specjalizację i trwałą przewagę konkurencyjną staramy się budować w oparciu o zaufanie naszych klientów, indywidualne do nich podejście i dążenie do profesjonalizmu. Próby rozwinięcia naszej działalności staramy się robić stopniowo i rozważnie, tak aby skutecznie wdrażać nowych pracowników i nie obniżać dotychczasowej jakości świadczonych usług.

Oceniam, iż sukces mojej firmy na rynku w dużej mierze zawdzięczam osobistemu świadczeniu usług, bądź jeżeli nie jest to możliwe to osobistemu nadzorowi nad pracami wykonywanymi przez moich pracowników oraz umiarkowanym cenom. Ostateczna cena jest pochodną czasu pracy oraz zakresu usług i ustalana jest każdorazowo indywidualnie z klientem.

Świadczymy usługi jednorazowe dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych, ale niejednokrotnie współpraca z klientami polega na świadczeniu wybranych usług w oparciu o podpisane długookresowe umowy. Przy współpracy długookresowej, zakład specjalizuje się w obsłudze firm związanych w swej działalności z obsługą klienta indywidualnego. Przykładowe obsługiwane branże to głównie: gastronomia, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, usługi finansowe oraz handel detaliczny.

Listy referencyjne przykładowych firm ze wspomnianych branż zamieszczono w rozdziale „Referencje”.

 

 


Drukuj